Vážení návštěvníci,
pro rok 2010 jsme pro Vás připravili
nové internetové stránky na nové doméně:

www.farmazababec.cz

Naleznete zde obsáhlé informace o našich
službách a akcích, které budeme pořádat.

Na novou prezentaci budete přesměrováni za
20 sekund, pokud se tak nestane,
použijte, prosím, odkaz.

Stránky na této doméně již aktualizovat nebudeme.

 

Dear visitors,
for 2010, we have prepared a
new website to new domain:

www.farmazababec.cz

You can find here extensive information about
our services and events that we organize.

The new presentation will be redirected
20 seconds, if not,
Please use the link.

Pages on this website has not updated.